Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <colgroup>- grupuje kolumny dla wspólnego formatu

Znacznik <colgroup> służy do utworzenia grupy kolumn. Za jego pomocą można zgrupować kolumny aby móc im nadać wspólny format.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <a>link</a>- Tworzenie linków i kotwic

Znacznik <a> służy do utworzenia linku do strony zewnętrznej lub też kotwicy przenoszącej w dane miejsce na bieżącej stronie.
Kategoria: Kursy > Kurs HTML


HTML <map> - Tworzy mapę obrazu

Skrypt dodaje do bazy danych dane przesłane z formularza HTML
Kategoria: Kursy > HTML


Dodawanie rekordów do bazy danych

Znacznik <map> służy do stworzenia mapy obrazu po stronie przeglądarki. Mapa obrazu jest to obraz z obszarami w które można kliknąć.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


html_entity_decode()

Zwraca tłumaczenie tabeli stosowanej przez htmlspecialchars () i htmlentities ()
Kategoria: Funkcje > PHP


htmlentities()

Konwertuje wszystkie znaczniki HTML na odpowiednie znaki.
Kategoria: Funkcje > PHP


htmlspecialchars_decode()

Konwersja dotyczy wszystkich znaków HTML do znaczników.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::loadHTML

Konwersja HTML specjalnych jednostek z powrotem do znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_html_translation_table()

Konwertuje znaki specjalne na znaczniki HTML.
Kategoria: Funkcje > PHP


htmlspecialchars()

Funkcja parsuje HTML zawarty w ciągu źródłowym. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostało załadowane. Funkcja ta może być również utworzona statycznie, aby załadować i stworzyć obiektu DOMDocument. Statyczne wywołania mogą być stosowane, gdy w DOMDocument właściwości są ustawione przed załadunkiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/19 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors