Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <area> - oznacza punkty na obrazie

Ta funkcja oznacza dwa węzły , jeśli są tego samego węzła. Porównanie nie jest oparte na treści
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <blockquote>- oznacza długi cytat

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <cite> - oznacza tekst jako cytat

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <code> - Oznacza tekst jako kod języka programowania

Tablice POST w PHP to tablice globalne, oznacza to, że te tablice mają funkcję ogólno dostępne w środowisku programowania.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <del> - oznacza nieważny tekst

Aby oznaczyć skrót jakiegoś słowa można użyć znacznika <abbr>.
Kategoria: Kursy > HTML


DOMNode::isSameNode

Znacznik <area> definiuje obszar na mapie obrazu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string qdom_error

Znacznik <blockquote> służy do oznaczenia długiego cytatu.
Kategoria: Funkcje > PHP


QDomDocument qdom_tree

Znacznik <cite> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako cytat.
Kategoria: Funkcje > PHP


Przesyłanie wiadomości z formularzy - tablica POST

Znacznik <code> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu języka programowania. (nie koloruje kodu)
Kategoria: Skrypty > PHP


HTML <abbr> - oznaczanie skrótów

Znacznik <del> służy do oznaczenia tekstu który został usunięty.
Kategoria: Kursy > HTML


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors