Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocumentType bool internal_subset

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement bool has_attribute

funkcja ta sprawdza, czy atrybut istnieje w nazwie name bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement bool remove_attribute

Usuwa atrybut z bieżącego węzła DOMElement.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode bool add_namespace

Ta metoda dodaje nazwe zgłoszenia do węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool DomNode->has_attributes

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma atrybuty.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool DomNode->has_child_nodes

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool DomNode->is_blank_node

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xpath_register_ns_auto

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xpath_register_ns

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool libxml_use_internal_errors

libxml_use_internal_errors () pozwala na wyłączenie standardowego libxml błędów i umożliwia użytkownikowi obsłuę błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/16 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors