Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyrażenia, które wywołują automatycznie COMMIT - MySQL

Skrypt pokazuje jak pobrać i wyświetlić dane z bazy MySQL
Kategoria: Skrypty > SQL


Anulowanie lokalnego commit'u - Revert local commit

Alias dla session_write_close()
Kategoria: Skrypty > GIT


Pobieranie i wyświetlanie danych z bazy MySQL za pomocą PHP

Niektóre polecenia automatycznie kończą transakcję pomimo tego, że nie wykonamy explicite polecenia COMMIT.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


session_commit

Skrypt pokazuje jak wycofać lokalnie zrobiony commit z aktualnego branchu
Kategoria: Funkcje > PHP


Wyświetlenie tylko nazw plików dla commit'a - Show filenames for commit

Skrypt listuje nazwy plików danego commit'a o id COMMIT_ID.
Kategoria: Skrypty > GIT


Odświerzenie / synchronizacja checkout'u - Checkout refresh / sync

Skrypt umożliwia pozbycie się starych zapisanych gałęzi, dodanie brakujących oraz aktualizacje do najnowszego commit'a HEAD
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie listy gałęzi po dacie ostatniego commit'u - Show latest branches by commit

Skrypt listuje wszystkie gałęzie w repozytorium oraz sortuje je po ostatnim dodanym do nich commit'cie, tak aby na górze znajdowały się ostatnio modyfikowane branch'e jako pierwsze.
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie commit'ów dodanych do aktualnego branchu - Orgin branch commits

Skrypt poniżej wyświetli nam listę commit'ów, które zostały dodane tylko do aktulanego branchu. Nie wliczone będą merge oraz commity z innych gałęzi.
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie statystyki ilości dodanych commit'ów według autorów - git authors stats

Aby wyświetlić ranking developerów (wraz z ilością ich dodanych commit'ów), którzy dodają commity do repozytorium, należy wpisać poniższy skrypt:
Kategoria: Skrypty > GIT


Sprawdzanie zmian zawartości pliku od pewnego commit'a - git blame before the commit

Jeśli chcemy zobaczyć zmiany w zawartości pliku od pewnego commit'a wtedy możemy użyć podanego polecenia git blame:
Kategoria: Skrypty > GIT


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors