Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

count

Zlicza wszystkie wartości w tablicy, zwraca tablicę zawierającą wartości tablicy wejście jako klucze i częstość ich występowania w tablicy wejście jako wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_count_values()

Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu. Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.
Kategoria: Funkcje > PHP


count()

Ta funkcja jest aliasem dla: count().
Kategoria: Funkcje > PHP


sizeof()

Zwraca informacje na temat znaków używanych w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


count_chars()

Zwraca liczbę słów, będących wewnątrz ciągu wejściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_word_count()

Oblicza oraz wyświetla liczbę wystąpień danej frazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_count()

Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.
Kategoria: Funkcje > PHP


sizeof

Ta funkcja jest aliasem dla: count().
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_get_doc_count

udm_get_doc_count() Zwraca liczbę dokumentów w bazie danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


mhash_count()

Pobiera najwyższy dostępny identyfikator hash.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors