Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomNode->prefix

Zwraca prefiks przestrzeni nazwy węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_attribute_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_fix

Pobiera integer część wariantu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS table-layout

Styl definiuje algorytm rozmieszczania komórek tabeli. Wartość fixed jest brzydsza ale szybsza, ponieważ najpierw tworzy kolumny, a potem dopasowuje je do szerokości ekranu.
Kategoria: Style CSS >


Poprawne wyświetlanie obrazów PNG w Internet Explorer 5.5 i 6.0

Aby poprawnie wyświetlać obrazy PNG z kanałem przezroczystości należy zaimportować plik JS w sekcjach <HEAD>, którego można pobrać [ tutaj ], lub zobaczyć kod (listing 1.0).
Kategoria: Skrypty > JavaScript


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode namespaceURI [AS 2]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode prefix [AS 2]

Określa odcinek prefixu nazwy węzła XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Float i Margin - błąd w Internet Explorer

Artykuł zawiera poprawienie błędu w Interent Explorer 6 dla pływających elementów z marginesami poziomowymi.
Kategoria: Skrypty > CSS


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors