Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

object VARIANT::VARIANT

Klasa COM pozwala na instancję obiektu OLE i COM zgodną połączyć swoje metody i dostęp do jego właściwości.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool class_exists

Klasa Dotnet pozwala na instancję klasy z rozszerzeniem montażu Net i połączyć swoje metody i dostęp do jego właściwości.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_a

WARIANT jest odpowiednik COM w PHP zval; jest to struktura, która może zawierać wartość z wielu różnych możliwych typów. Klasa WARIANT dostarczona przez rozszerzenie COM pozwala mieć większą kontrolę nad sposobem, że PHP przekazuje wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


COM::COM

Klasa ta jest przydatna, gdy chcesz wysłać odpowiedzi SOAP od obsługi PHP. faultcode, faultstring, faultactor i szczegóły są standardowymi elementami SOAP Fault;
Kategoria: Funkcje > PHP


string DOTNET::DOTNET

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli klasa zadana przez parametr nazwa_klasy została zdefiniowana, FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapFault __construct

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt jest tej klasy, lub ta klasa jest jednym z jego przodków, FALSE w przeciwnym przypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_subclass_of

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt obiekt należy do klasy która jest podklasą klasy nazwa_klasy , FALSE w przeciwnym przypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool property_exists

Funkcja ta sprawdza czy istnieje w danej nieruchomości określona klasa.
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS :first-child

Styl, a w zasadzie pseudoklasa, który definiuje właściwości pierwszego elementu w hierarchii stylów.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS :focus

Styl, a w zasadzie pseudoklasa, który definiuje właściwości elementu aktualnie używanego (wybranego), np. pola tekstowego.
Kategoria: Style CSS >


1/13 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors