Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLReader::expand

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Funkcje > PHP


Prototype Ajax.Request

Funkcja ta pozwala na wykorzystanie procesora wewnątrz obiektu, aby rozwiązać wszystkie wywołania funkcji.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


AsBroadcaster.addListener [AS 2]

Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu. Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.
Kategoria: Flash > ActionScript


xslt_set_object

Ta metoda kopiuje bieżący węzeł i zwraca odpowiedni obiekt DOM.
Kategoria: Funkcje > PHP


count()

Zamyka wejście do obiektu XMLReader który jest obecnie analizowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::close

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc i z metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_object

Ajax.Updater jeszcze bardziej upraszcza obsługę obiektu XMLHttpRequest. Klasy tej używa się w przypadku kiedy mamy jakiś element, którego treść chcemy odświeżyć. Jego składnia jest następująca:
Kategoria: Funkcje > PHP


Prototype Ajax.Updater

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


aggregate_info()

Pobiera agregacje informacje dla danego obiekt. Pobiera z agregacji informacji na dany obiekt.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_methods_by_list()

Selektywna dynamicznej klasy metody agregacji do obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/57 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors