Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP Jak rozbić ciąg znaków na tablicę

Pobiera oraz wyświetla aktualną wersję serwera Apache, w razie sukcesu, lub FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Kursy > PHP


apache_lookup_uri()

Funkcja Explode() tworzy tablice z ciągu znaków rozdzielonych konkretnym znakiem
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_get_version()

Pokaże wam jak rozbić ciąg znaków oddzielony np "," przecinkami na tablicę jednowymiarową.
Kategoria: Funkcje > PHP


explode()

Zarejestruje proces Apache'a, wykonujący aktualne zapytanie, do zakończenia, jak tylko zakończy się wykonywanie kodu PHP. Można tego używać do zakończenia procesu po uruchomieniu skryptu o dużych zapotrzebowaniach na pamięć, gdyż zwykle pamięć zostaje zwolniona wewnętrznie, ale nie zwrócona systemowi operacyjnemu. Informacja: Dostępność tego mechanizmu jest kontrolowana przez dyrektywę child_terminate, zawartą w php.ini, która domyślnie ustawiona jest na off. Funkcja ta jest tylko dostępna w nie wielowątkowych wersjach Apache 1, z PHP działającym jako moduł Apache'a. UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_child-terminate()

Pobiera aktualne, załadowane moduły z serwera Apache. Wyniki zwraca jako, tablicę znaków array[].
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_get_modules()

Pobiera zmienne środowiska serwera Apache. Funkcja potrzebuje jednego parametru, który określa jaką zmienną chcemy uzyskać. Działa tylko w wersjach Apache 2 lub nowższych, w innych przypadkach funkcja nie jest rozpoznawana. Kompatybilność: PHP4, PHP5
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_getenv()

Ta funkcja wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI. Funkcja zbiera wszystkie istotne informacje odnośnie podanego zasobu. Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli PHP jest zaistalowane jako moduł serwera Apache.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_replace()

Funkcja str_replace zamienia ciąg znaków na inny podany jako parametr
Kategoria: Funkcje > PHP


apache-note()

apache_note() jest funkcją dotyczącą jedynie serwera Apache, która pobiera lub ustawia wartości not w odpowiedzi http. Jeśli wywołana z jednym argumentem, funkcja zwraca aktualną wartość noty nazwa_noty. Jeśli wywołana z dwoma argumentami, ustawi wartość noty nazwa_noty na wartość_noty i zwróci poprzednią wartość noty nazwa_noty. Funkcja działa jedynie z oryginalnym źródłem pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


str_repeat()

Funkcja str_repeat() powtarza ciąg podany jej w pierwszym parametrze, tyle razy ile podamy jej w parametrze drugim
Kategoria: Funkcje > PHP


1/105 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors