Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_alpha [AS 2]

Stopień krycia (odwrotność przezroczystości) klipu filmowego lub filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.highlightAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla świateł w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.shadowAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla cieni w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData transparent [AS 2]

Definiuje obraz bitmapowy, czy ma wspomagać przezroczystość, czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _alpha

Wartość kanału alfa (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprawne wyświetlanie obrazów PNG w Internet Explorer 5.5 i 6.0

Aby poprawnie wyświetlać obrazy PNG z kanałem przezroczystości należy zaimportować plik JS w sekcjach <HEAD>, którego można pobrać [ tutaj ], lub zobaczyć kod (listing 1.0).
Kategoria: Skrypty > JavaScript


ColorTransform alphaOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału Alpha, po tym gdy zostaje pomnożona przez alphaMultiplier.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału Alpha przezroczystości z zastępczych kolorów.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter alpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości do użycia dla wyporności spoza granic.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału alpha (przezroczystości) dla cienia.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors