Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa AsBroadcaster [AS 2]

Zapewnia powiadomienia dla wydarzeń oraz zarządza słuchaczami tych wydarzeń, które możesz dodać jako własne zdefiniowane przez użytkownika obiekty.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości kiedy IME zdarzenie zostaje wywoływane po przez onIMEComposition zdarzenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt słuchacza od odbierania zdarzeń, dodanego przez IME.addListener().
Kategoria: Flash > ActionScript


Key _listeners [AS 2]

Lista referencji dla wszystkich słuchacza obiektów, które są zarejestrowana do obiektu Key.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt, wcześniej zarejestrowany przez Key.addListener().
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt odbierający zdarzenia dla onMouseDown, onMouseMove, onMouseUp, oraz onMouseWheel słuchaczy.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors