Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apache_child-terminate()

Zarejestruje proces Apache'a, wykonujący aktualne zapytanie, do zakończenia, jak tylko zakończy się wykonywanie kodu PHP. Można tego używać do zakończenia procesu po uruchomieniu skryptu o dużych zapotrzebowaniach na pamięć, gdyż zwykle pamięć zostaje zwolniona wewnętrznie, ale nie zwrócona systemowi operacyjnemu. Informacja: Dostępność tego mechanizmu jest kontrolowana przez dyrektywę child_terminate, zawartą w php.ini, która domyślnie ustawiona jest na off. Funkcja ta jest tylko dostępna w nie wielowątkowych wersjach Apache 1, z PHP działającym jako moduł Apache'a. UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_breakpoint()

Tworzy punkt, w którym skrypt się zatrzymuje, aby wznowić wykonywanie skryptu wystarczy nacisnąć ENTER.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_clunk()

Zachowuje się dokładnie tak samo jak funkcja z PERL'a o nazwie Carp::cluckcalls. Definiuje własne ostrzeżenie. Przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa ostrzeżenia drugi to separator, domyślnie separatorem jest '<br />'.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_croak()

Zachowuje się tak samo jak apd_continoue(), z tym jednak wyjatkiem, że na końcu zamyka skrypt poleceniem exit().
Kategoria: Funkcje > PHP


Modułowe budowanie witryny

Zaczyna ręcznie kontrolować debungowanie sesji. Przyjmuje 4 parametry: adres serwera, typ gniazda, numer portu oraz poziom debungowania. Zwraca TRUE lub FALSE w czasie błędu.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


yaz_search

Przykład pokazuje w jaki sposób buduje się stronę w oparciu o moduły
Kategoria: Funkcje > PHP


array_flip()

yaz_search () przygotowuje się do wyszukiwania z danym połączeniem.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_present

Wymienia wszystkie klucze z przypisanymi do nich wartościami w tablicy. zwraca tablicę w odwróconym porządku, tzn. klucze z tablicy trans stają się wartościami a wartości trans stają się kluczami.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_socket_session_trace()

Funkcja ta przygotowuje się do odsłuchiwania zapisów po udanym wyszukiwaniu.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_hits

yaz_hits () zwraca liczbę trafień w odniesieniu do ostatniego wyszukiwania.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/50 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors