Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xpath_eval_expression

Zwraca błąd związany z danym kodem błędu. Warto, aby wskazać, co dokładnie poszło źle.
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_err_string

Pobiera łańcuch znaków zawierający błąd parsera XML skojarzony z podanym kodem .
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_error_string

XPathObject xpath_eval_expression ( XPathContext $xpath_context , string $expression [, domnode $contextnode ] )
Kategoria: Funkcje > PHP


convert_cyr_string()

Przegrywa z jednego zestawu znaków cyrylicy na inny.
Kategoria: Funkcje > PHP


convert_uudecode()

Dekoduje jeden zakodowany string.
Kategoria: Funkcje > PHP


crypt()

Jedno stronne szyfrowanie (haszowanie) stringa.
Kategoria: Funkcje > PHP


echo()

Wyświetla jeden lub więcej stringów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::substringData

Zwraca określony fragment.
Kategoria: Funkcje > PHP


lcfirst()

Konweruje pierwszy znak stringa na małą literę, jeśli litera już jest mała, to pozostawia ją bez zmian.
Kategoria: Funkcje > PHP


ltrim()

Usuwa zbędne białe znaki z początku stringa, typu spacje i enter'y.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/17 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors