Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja watch (Metoda obiektu: Object)

Usuwa funkcję monitorującą ustawioną poprzez metodę watch.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Object watch [AS 2]

Obserwuje własność obiektu i wywołuje funkcję, kiedy nastąpi przypisanie wartości do tej własności.
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript Funkcja unwatch (Metoda obiektu: Object)

Usuwa zdarzenie, stworzone przez Object.watch() .
Kategoria: Funkcje > Javascript


Object unwatch [AS 2]

Rejestruje zdarzenie do wykonywania, kiedy określona właściwość obiektu ActionScript zostaje zmieniona.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobieranie akceleracji co pewien czas na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: watchAcceleration

Skrypt pokazuje jak pobierać dane wartości akceleracji co pewne okresy czasu w PhoneGap'ie przy pomocy watchAcceleration.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Czyszczenie zadania pobierania akceleracji na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: clearWatch

Skrypt pokazuje jak wyczyścićzadanie pobierania akceleracji w zadeklarowanych okresach czasu w PhoneGap'ie przy pomocy clearWatch.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors