Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zdarzenie ActionScript - onDragOut [AS 2]

Pobiera następne oczekujące zdarzenie FAM
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onDragOver [AS 2]

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszą wykorzystując do tego zdarzenie onMouseOver i onMouseOut.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onKeyDown [AS 2]

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onKeyUp [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości kiedy IME zdarzenie zostaje wywoływane po przez onIMEComposition zdarzenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onKillFocus [AS 2]

Zdarzenie wykonuje się, kiedy przycisk myszy jest kliknięty nad przyciskiem (obiektem) i myszka zjeżdża poza obszar przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onSetFocus [AS 2]

Wykonuje się kiedy przycisk myszy jest kliknięty nad przyciskiem i myszka będzie na terenie przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


fam_next_event

Wykonuje się kiedy dany przycisk z klawiatury jest naciśnięty.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zmiana obrazka po najechaniu myszą (dynamiczne przyciski)

Wykonuje się kiedy dany przycisk z klawiatury zostaje zwolniony.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


on() - uchwyt [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk traci skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME addListener [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk zyskuje skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors